Ekibimiz


Elif Bekler
Uzman Klinik Psikolog


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini aldığı dönemde bir yıl süreyle Prof. Dr. Falih Köksal’ın öğrenme laboratuvarında çalışmıştır. Gönüllü stajını ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2013 – 2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS) bünyesindeki “Yel Değirmeni” projesi aracılığıyla Balat ve Beyoğlu bölgelerindeki çocuklar ile Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’ndeki üniversite öğrencileriyle dışavurumcu sanat temelli çalışmalar yürütmüştür.
 
2017 – 2019 yılları arasında Mülteci Destek Derneği (MUDEM – RSC) tarafından GIZ desteği ile yürütülen“Birlikte Güçlüyüz” projesinde çalışmıştır. Proje kapsamındagönüllü gençlerin kültürlerarası alanda psikososyal destek projelerini gerçekleştirmeleri için gönüllülere bire bir proje danışmanlığı vermiştir. Gençler ve çocuklar için çeşitli okullarda, gençlik merkezlerinde ve derneklerde grup çalışmaları ve psikososyal destek etkinlikleri düzenlemiştir.
 
Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini 2021 yılında “Türkiye’de eğitimli kentli kadınların kadınlık deneyimlerini anlamak: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz çalışması” başlıklı tez araştırması ile Bahçeşehir Üniversitesi’ndetamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Fransız Lape Hastanesi’nde klinik stajını yapmıştır. Yüksek lisans eğitiminin ikinci yılında, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi çatısı altında psikodinamik psikoterapi seansları gerçekleştirmiştir.
 
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve Klinik Testler uygulayıcı sertifikasına sahiptir.
 
Günümüzde, psikodinamik yaklaşımla çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

* İngilizce danışmanlık hizmeti sunabilmektedir. 
E-posta: elif.bekler@cinardanisman.com