Çocuk ve Aile Danışmanlığı


Çocukluk; kişiliğin psikolojik temellerinin atıldığı bir hayata başlangıç dönemidir. Çocuk kendisini büyüten ailesi ile duygusal ve sosyal bağlar kurmayı öğrenir ve bu öğrendiği tarzı okuldaki çevresiyle ilişkilerine taşır. Tüm bu etkileşimler içinde; çocuk birçok olumlu ve olumsuz duyguyu deneyimler, duygularını tanıyıp kontrol edebilmeyi, kendi istekleriyle toplumun öğrettiği kuralları dengelemeyi öğrenir. Bu psikolojik temeller; yetişkinlik dönemindeki içsel dünyası ve kuracağı insan ilişkileri adına belirleyicidir. Her çocuk bu “dünyaya merhaba” döneminde; duygusal, davranışsal ve/ya gelişimsel bazı sorunlar yaşayabilir. Her aile yaşamın iniş çıkışlarında kendi içinde zor dönemlerden geçebilir. Zor dönemlerde deneyimlenen aile problemleri de, çocuğun yaşadığı sorunlarla kendisini dışa vurabilir.

Bu sorunlarla başa çıkılmakta zorlanıldığında, aile “Çocuk ve Aile Danışmanlığı”na başvurabilir. ÇINAR ÇOCUK bölümünün çalışma felsefesine göre; “Çocuk ailenin aynasıdır”. Dolayısıyla; “Çocuk ve Aile Danışmanlığı”nın ilk seanslarında (1-3 seans arası), hem çocuk hem de aile görüşmelere alınarak bir durum değerlendirilmesi yapılır. Bu süreç içerisinde gerekli görüldüğünde çocuk için Psikolojik Testler (gelişim testleri, duygu dünyasını ölçen projektif testler, zeka testleri ve/ya nöropsikolojik testler) kullanılır. 0-6 yaş grubu çocuklarda gelişim değerlendirmesi uygulanır. Çocuğun ve ailenin şikâyetlerinin ne/ler olduğu, ne süredir devam ettiği, nelerden kaynaklandığı araştırılır, aile içindeki iletişim tarzları ve çocuğa yansımaları irdelenir.

Çocuk ve aile adına ne tür bir değişimin ihtiyaç duyulduğu netleştirilir ve gerçekçi hedefler belirlenir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda görüşmelerin yol haritası belirlenir, çözüm odaklı bu plan aileyle paylaşılıp, ailenin de onayı alındıktan sonra, bu çalışmaya beraberce başlanılır. Çalışma boyunca; Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Psikoterapi, Oyun Terapisi ve Aile Terapisi yöntemlerinden yararlanılır. Çocukla yapılan seanslar, çalışmanın ilk döneminde şikâyetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve çocuğun şikâyetleri azaldıkça 2 haftada bire indirilir. Hedeflere yaklaşıldığında; uzman ve aile karşılıklı konuşarak danışmanlığın sonlandırılmasına karar verir. Seanslar seyrekleştirilerek sonlandırılır. Sonlandırma seanslarında, olumlu değişimlerin korunması ve şikâyetlerin bir daha ortaya çıkmaması için önleyici teknikler ve olası yeni problemlerle sağlıklı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur.

Çocuklarda En Sık Rastlanılan Başvuru Şikayetleri:
* okula uyum süreci ve ayrışma korkusu,
* yeme, uyku ve tuvalet problemleri,
* uykuda alta kaçırma,
* inatçılık ve öfke krizleri,
* kardeş kıskançlığı,
* korkular ve fobiler,
* tikler ve takıntılar,
* yalan söyleme ve/ya çalma,
* okul problemleri ve dikkat eksikliği,
* disiplin ve kurallara uyamama,
* sorumluluk alamama,
* arkadaşlarla problemler vb.Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin