Online Danışmanlık


Online Danışmanlık, eskiden danışmanlığa ulaşımın kolay olmadığı ya da sekteye uğrayabildiği durumlarda çağımızın teknolojik imkanlarının çözüm oluşturmasıyla doğdu. Yakın çevresinde klinik psikolog bulunmayan, yurtdışında yaşayıp da anadilinde danışmanlık sunabilecek uzmana ihtiyaç duyan, fiziksel bir engel veya kronik bir rahatsızlık sebebiyle klinik psikologa düzenli ulaşım sağlayamayan kişiler çağımızın bu çözümünden artık faydalanabiliyorlar.

Bununla beraber, halihazırda devam eden bir danışmanlık sürecinde, uzmanın veya danışanın geçici yada kalıcı olarak şehirdışına yada yurtdışına çıkması söz konusu olduğunda da Online Danışmanlık varolan psikoterapötik bağın sürdürülmesini sağlamaktadır. Ayrıca, yoğun çalışma koşullarından dolayı uzmanı ile yüzyüze görüşme saati ayarlayamayan danışanlar öğlen molasında online seans talep edebilmektedirler.

Online Danışmanlık, Türk Psikologlar Derneği tarafından tanınmış ve etik yasaya dahil edilmiştir.


Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin