Yetişkin Danışmanlığı


Her yetişkin hayatın akışı içinde eş, aile, arkadaş ve/ya iş kaynaklı sorunlar; ve/ya kendine dair şikayetler yaşayabilir. Bu sorunlarla başa çıkmakta zorlandığında, ve bu sebeple günlük yaşamı sekteye uğramaya başladığında «Yetişkin Danışmanlığı»na başvurabilir.

Yetişkin danışmanlığının ilk seansları (1-3 seans arası) değerlendirme seanslarıdır: sorunun ne/ler olduğu, ne zaman başladığı, nasıl seyrettiği, şimdiye kadar denediği çözüm yolları incelenir. Kişinin geçmişindeki ve kişiliğindeki belirleyici sebepler ve bugünkü hayatındaki tetikleyici ve/ya devam ettirici stres faktörler araştırılır. Kişiliğindeki güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken yönler tespit edilir. Kişinin ne tür değişimler arzuladığı irdelenir ve gerçekçi hedefler belirlenir. Bu değerlendirmelerin ışığında ve kişinin hedefleri doğrultusunda, sorunun çözümlenmesi için görüşmelerin yol haritası belirlenir. Çözüm odaklı bu plan danışanla paylaşıldıktan ve danışanın onayı alındıktan sonra beraberce çalışmaya başlanılır.

Seanslar, çalışmanın ilk döneminde şikayetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve kişinin şikayetleri azaldıkça 2 haftada bire indirilir. Hedeflere yaklaşıldığında; uzman ve danışan karşılıklı konuşarak danışmanlığın sonlandırılmasına karar verir. Seanslar seyrekleştirerek sonlandırılır. Sonlandırma seanslarında; olumlu değişimlerin korunması ve şikayetlerin bir daha ortaya çıkmaması için önleyici teknikler ve olası yeni problemlerle sağlıklı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur.
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin