Sık Sorulan Sorular

Psikolojik danışmanlık süreci ne kadar sürer?
Seanslar ne kadar sürüyor ve ne sıklıkta yapılıyor?
Psikolojik danışmanlık konuşarak neyi sağlıyor?
Psikolojik danışmanlık süreci ne kadar sürer?
Psikolojik danışmanlığının kaç seans süreceği danışanın katılımcılığına, şikayetlerinin ağırlığına, var olan sosyal desteğe ve hayat akışı içerisinde doğabilecek yeni stres faktörlerine göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple, uzmanınız ancak ilk değerlendirme görüşmelerini yaptıktan sonra, size özel olan çalışmanın süresine dair sağlıklı bir bilgi verebilir.
Seanslar ne kadar sürüyor ve ne sıklıkta yapılıyor?
Her seans 50 dakikadır. Danışmanlıktan sağlıklı sonuç alınabilmesi için, seanslar danışmanlığın ilk döneminde şikayetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve danışanın şikayetleri azaldıkça 2 haftada bire inilebilir. Danışanın hedeflediği değişime yaklaşıldığında, uzman ve danışan/lar danışmanlığın sonlandırılmasına beraber konuşarak karar verir. Seanslar seyrekleştirilerek sonlandırılır.
Psikolojik danışmanlık konuşarak neyi sağlıyor?
Hayat anne-bebek bağlanma sürecinden başlayarak çeşitlenen bir insan-çevre etkileşimi sürecidir. Bu etkileşimlerin içeriğine göre öğrenmeye başlarız, öğrendiklerimizi hafızamıza kaydetmeye, ve kaydettiklerimize göre bugünü algılamaya, algıladıklarımıza göre de hissetmeye ve davranmaya devam ederiz. Tüm bu etkileşim, beynimizdeki sinir ağlarını da şekillendirir. Psikolojik danışmanlık da bir insan-çevre etkileşimi sürecidir. Uzman kişinin sağlıklı bağlanma kurmasını sağlayarak, sağlıksız algı, duygu ve davranış şekillerinin yerini alacak yeni sağlıklı tutumlar öğrenmesini sağlar. Dolayısıyla, psikolojik yardım sadece konuşmaktan ibaret değildir, yeni ve sağlıklı sinir ağlarının kurulduğu bir bağlanma-öğrenme sürecidir.


Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin