Ergen Danışmanlığı


Ergenlik; psikolojik, sosyal ve biyolojik bir çok değişimin yaşandığı bir geçiş dönemidir. Çocukluk dönemine veda eden genç yetişkinliğe yaklaşmakta, bağımsızlaşmakta ve kimliğini oluşturmaktadır. Her ergen, kendi içinde (kimlik arayışı, özgüven ve özsaygı oluşumu vb.) ya da ikili ilişkilerinde (ailesiyle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle iletişiminde) bazı sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanıldığında, ergen ve ailesi «Ergen Danışmanlığı»na başvurabilirler.

Ergen danışmanlığının ilk seansları (1-3 seans arası) değerlendirme seanslarıdır: ergenin şikayetlerinin ne/ler olduğu, ne süredir devam ettiği, nelerden kaynaklandığı araştırılır, aile içindeki iletişim tarzları ve gencin özdeşleşme süreci irdelenir. Gencin ne tür bir değişim istediği netleştirilir ve gerçekçi hedefler belirlenir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda görüşmelerin yol haritası belirlenir, çözüm odaklı bu plan genç ve ailesiyle paylaşılıp, gencin de onayı alındıktan sonra, bu çalışmaya beraberce başlanılır. Çalışma içerisinde gerekli görülen durumlarda, gencin bilgisi dahilinde aile görüşmeleri yapılabilir.

Seanslar, çalışmanın ilk döneminde şikayetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve gencin şikayetleri azaldıkça 2 haftada bire indirilir. Hedeflere yaklaşıldığında; uzman, genç ve ailesi karşılıklı konuşarak danışmanlığın sonlandırılmasına karar verir. Seanslar seyrekleştirilerek sonlandırılır. Sonlandırma seanslarında, olumlu değişimlerin korunması ve şikayetlerin bir daha ortaya çıkmaması için önleyici teknikler ve olası yeni problemlerle sağlıklı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur.

Ergenlerde En Sık Rastlanılan Başvuru Şikayetleri:
* aile ve otorite ile çatışmalar,
* iletişim sorunları,
* öfke patlamaları,
* kimlik oluşumu ve cinsel kimlik konuları,
* özgüven eksiklikleri,
* meslek seçimi ve sınav kaygısı,
* depresyon,
* panik,
* yeme bozuklukları,
* teknoloji bağımlılığı,
* akranlar ve karşı cins ile ilişkiler,
* akran zorbalığı vb.

Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin