Test Uygulamaları

Ruhsal yaşantılar; somut bir şekilde ölçülemeyen soyut olgular değillerdir…
“Psikometri” denilen bilim dalı, hayatı ölçüp değerlendirebilmemizi sağlamaktadır…
“ÇINAR ÇOCUK” bölümü objektif ölçme araçları kullanarak zekâ, gelişim, nörogelişim, okul yeterliliği, dikkat ve hafıza gibi alanlarda çocuğun geliştirilmesi gereken ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu doğrultuda çalışmalar planlamaktadır. Ayrıca, iç dünyayı, kişilik yapılanmalarını, sosyal-duygusal problemleri ve ruhsal çatışmaları aydınlatan projektif testler de gerekli görüldüğünde uygulanmaktadır.
UYGULANAN TESTLER:

Zeka Testleri:

WISC 4 Zeka Testi - Wechsler Çocuklar için Zeka Testi Son Sürümü (detaylar için lütfen tıklayın)


Gelişim Testleri:


Denver II Gelişimsel Tarama Testi
AGTE – Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu
Denver II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arası bebek ve çocuklara gelişimsel sorunlarını saptamak amacıyla uygulanmakta ve belli işlevlerdeki becerilerini yaş düzeyinin normlarıyla karşılaştırmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklara belli aralıklarla en az 4 defa uygulanması önerilmektedir. Gelişimsel gecikme belirtileri fiziksel olarak fark edilemeyecek olan sağlıklı görünümdeki çocukların gelişimsel sorunları genellikle ancak ilkokulda yeterli performans gösteremediklerinde anlaşılmaktadır. Bu da gereken tedavinin gecikmesine ve çok daha uzun sürmesine yol açmaktadır. Bu nedenle erken gelişim yıllarında bu testin uygulanması doğru zamanda doğru müdahalenin gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra gelişimsel bozukluğa dair şüphe bulunan durumları objektif olarak değerlendirmede ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları takip etmede etkin olarak kullanılmaktadır. Uygulama 15 dakika kadar sürmektedir. Test toplam 134 maddeden oluşmaktadır ancak her çocuğa kronolojik yaş dilimine göre 15-20 madde uygulanmaktadır. 4 farklı gelişimsel alanı incelemektedir:
 • Kişisel-Sosyal Gelişim: İletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme.
 • İnce Motor-Uyumsal Gelişim: El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, problem çözme.
 • Dil Gelişimi: İşitme, duyduklarını anlama, dili kavrama.
 • Kaba Motor Gelişimi: Oturma, yürüme ve genel hareket yeteneği.
Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi 1990 yılında, 1967'deki ilk versiyonu yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Türkiye standardizasyonu ise 2009 yılında güncellenmiştir. Bu testi ancak Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitim ve süpervizyon programını başarıyla tamamlayan uzmanlar uygulayabilmektedir.
AGTE – Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
AGTE 0-72 ay arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Envanter kapsamında küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, dil gelişimi, sosyal gelişim ve öz bakım becerileri incelenir. Değerlendirme ebeveynlerin ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda ebeveynlerden alınan cevaplarla yapılmaktadır.
Metropolitan Okul Olgunluğu

İlkokula geçiş sürecinde en yaygın olarak kullanılan okul olgunluğu testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş aralığındaki çocukların ilkokula hazırlık, verilen yönergeyi anlama ve uygulama yeterliliğini ölçmektedir. Çocukların 1. sınıfta karşılaşacakları yönergeleri ve konuları anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak özelliklerini değerlendirmektedir. 

Çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Testin uygulama süresi ortalama 24 dakikadır ancak çocukların dikkat ve algı seviyelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Toplam 6 alt test ve 100 maddeden oluşmaktadır. Her alt test farklı bir alanı ölçmektedir:
 • Kelime Anlama: Dili anlama ve kavrama.
 • Cümleler: Cümleleri anlama ve kavrama.
 • Genel Bilgi: Kelime dağarcığı.
 • Eşleştirme: Görsel algılama ve benzerlikleri tanıma.
 • Sayılar: Sayı dilini ve sembollerini bilme, sayma ve basit problemlerde sayıları kullanma.
 • Kopya Etme: Görsel algılama, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerileri.
Toplam puan genel okul olgunluğu düzeyini, sadece ilk 4 alt testten alınan toplam puan ise okuma olgunluğu düzeyini göstermektedir.


Nörogelişimsel/ Nöropsikolojik Testler:
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Resim - Kelime Testi
Frankfurter Dikkat Testi
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Moxo Dikkat Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi
3-7 yaş arası çocuklarda görsel algı, görsel bellek, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle ilkokul öncesi dönemde çeşitli testlerle birlikte ek test olarak uygulanmaktadır. Okul olgunluğu testlerine ek olarak kullanıldığında çocukların ilkokula ve okuma-yazma öğrenmeye hazır olup olmadığına dair anlamlı bilgiler vermektedir. Testte çocuklardan kısa bir süreyle gösterilen şekilleri akıllarında tutarak aynılarını çizmeleri istenmektedir. Yaş düzeylerine göre çocukların çizebilmeleri beklenen şekiller farklıdır.
Frostig Görsel Algı Testi
4 yaş ile 7 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara görsel algıyı ölçmek üzere uygulanan bir nöropsikolojik değerlendirme testidir. Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve yorumlama becerilerini kapsamaktadır. Görsel algılamada güçlük yaşayan çocukların hangi alanlarda güçlük yaşadıklarını ve bunların şiddetini belirleyerek uygulanması gereken en etkin bireysel eğitim programını düzenlemek için faydalı ve gereklidir. Testin uygulama süresi 30 ile 45 dk arasında değişmektedir. Görsel algılamanın 5 farklı alanını incelemektedir:
 • El-göz koordinasyonu
 • Şekil-zemin ayrımı
 • Şekil sabitliğinin algılanması
 • Mekan ile konumun algılanması
 • Mekan ilişkilerinin algılanması
Çocukların bu alanlarda gösterdikleri performanslar, anaokulundaki ve ilkokuldaki akademik performanslarıyla yakından ilişkilidir. Özellikle okuma-yazma sürecinde yaşanabilecek zorlukları ön görebildiğinden dolayı ilkokula geçişinde tereddüt edilen çocuklara okul olgunluğu testlerine ek olarak uygulanması yararlı olmaktadır. Ayrıca sonuçları olası bir beyin hasarı veya öğrenme güçlüğüne dair ipuçları taşımaktadır.
Benton Görsel Bellek Testi
8 yaş ve üstü çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Görsel hafızayı değerlendirmek ve algı, dikkat ve tespit ile ilgili bilişsel işlevlerin düzeyini saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Görsel belleğin, görsel algı ve motor becerilerinden ayırt edilmesini sağlamaktadır. Test, verilen şekillere bakarak veya akılda tutarak aynısını çizme ve verilen şekli başka şekiller arasında tanıma görevlerini içermektedir. Okuma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, travmatik beyin hasarı, Alzheimer ve diğer demans türlerinin tanılanmasında faydalanılan araçlardan biridir.
Peabody Resim - Kelime Testi
2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Dil gelişimini ölçer. Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve kavram gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. Üzerlerinde resimler bulunan kartlardan oluşmaktadır. Testi alan kişinin her kartta yer alan resimler arasından istenen resmi göstermesi beklenmektedir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.
Frankfurter Dikkat Testi
5-6 yaş (60 ile 72 ay) arası çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testtir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Farklı olan resmi bulmayı gerektiren bu test, dikkat ölçümü için tek başına yeterli bulunmamakla birlikte dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilebilmektedir.
D2 Dikkat Testi
D2 Dikkat Testi 9-60 yaş arasındaki kişilere uygulanabilen, seçici dikkatle konsantrasyon becerisini ölçen bir testtir. Maksimum 8 dakikada tamamlanan bu testte psikomotor hız ve performans sonucu ortaya çıkar.
Burdon Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Dikkat eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla  uygulanabilmektedir.
Moxo Dikkat Testi
Moxo Dikkat Testi, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. Moxo Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. Moxo Genç-Yetişkin testi 13-65 yaş aralığını kapsamaktadır. Testte 4 farklı alanda ölçüm yapılması nedeniyle küçük farkların gözden kaçırılmaması ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Projektif Testler:

TAT - Tematik Algı Testi
Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
TAT - Tematik Algı Testi
Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle uygulanan bir projektif testtir. Harvard’da Morgan ve Murray tarafından 1930larda geliştirilmiştir. Kişilerin iç dünyalarını; bilinçdışı savunmaları, baskın dürtüleri ve içsel çatışmalarını anlamayı, kişilik oluşum süreci hakkında bilgi edinmeyi, kişilerarası ilişki dinamiklerini kavramayı amaçlar.

30 adet resimli karttan oluşmaktadır. Projektif yaklaşımın bir özelliği olarak resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı, sembolik olarak hazırlanmıştır. Böylece yansıtma mümkün olmaktadır. Test bağımsız olarak uygulanıp yorumlanabildiği gibi Rorschach’ın tamamlayıcısı olarak da kullanılabilmektedir.
Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve genel bir zeka testi olan GOOD ENOUGH – HARRIS Bir insan Çiz Testi, çizime dayalı bir testtir. Amacı, çocuğun yapmış olduğu resimler aracılığı ile zekası hakkında bir bağlantı kurmaktır.

Envanterler:

Beier Cümle Tamamlama Testi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarama Bataryası
Beier Cümle Tamamlama Testi
8-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan projektif bir testtir. Bu yaş grubu için testin 56 maddeden oluşan A formu kullanılmaktadır, ayrıca yetişkinler için kullanılan B formu da bulunmaktadır. Testin yönergesi, eksik bırakılmış cümlelerin akla ilk gelen yanıtlarla tamamlanmasıdır. Çocuk ve ergenlerin verdikleri yanıtlar; geçmiş yaşantılarına, geleceğe ve amaçlarına, kendine ve yeteneklerine, annelerine ve babalarına, aile yaşantılarına, arkadaşlarına, otorite figürlerine ve okula ilişkin duygu, düşünce, tavır ve tutumlarını yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra korkularını, kaygılarını, suçluluk duygularını, isteklerini ve ilgi alanlarını; kısaca iç dünyasını ortaya koymaktadır.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI
MMPI Testi 16 yaş ve üzerindeki kişilere kişilik değerlendirilmesi için uygulanan 567 soruluk, objektif bir testtir. Kişilik yapılanmasını belirlemek ve varsa ruhsal rahatsızlıkları teşhis etmek, ayrıcı tanı koyabilmek ve bu tespitlere göre danışmanlık sürecini planlamak amacıyla uygulanmaktadır. Uygulama süresi kişilerin soruları yanıtlama hızına göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. MMPI testinin yorumlanması objektif kriterlere dayanır, testin sonuçları uygulayıcıdan uygulayıcıya farklılık göstermez.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarama Bataryası
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarama Bataryası, 1. ve 5. Sınıf arasındaki çocuklara uygulanan ve özgül öğrenme güçlüğüne dair ipuçlarını göstermeye yarayan bir testtir. Çocuğun akademik ve bilişsel/zihinsel alanlarda  kapsamlı değerlendirmesini sağlamakta ve çocuğun kendi sınıf düzeyine göre akademik becerilerinin güçlü, yeterli ve zayıf yönlerine ilişkin bilgi vermektedir. Okuma performansı, öncelik-sonralık ilişkisini sorgulama, matematik becerileri ve görsel bellek taraması gibi becerilerine odaklanmaktadır.

Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin