Test Uygulamaları

Ruhsal yaşantılar; somut bir şekilde ölçülemeyen soyut olgular değillerdir…
“Psikometri” denilen bilim dalı, hayatı ölçüp değerlendirebilmemizi sağlamaktadır…
“ÇINAR ÇOCUK” bölümü objektif ölçme araçları kullanarak zekâ, gelişim, nörogelişim, okul yeterliliği, dikkat ve hafıza gibi alanlarda çocuğun geliştirilmesi gereken ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu doğrultuda çalışmalar planlamaktadır. Ayrıca, iç dünyayı, kişilik yapılanmalarını, sosyal-duygusal problemleri ve ruhsal çatışmaları aydınlatan projektif testler de gerekli görüldüğünde uygulanmaktadır.
UYGULANAN TESTLER:

Zeka Testleri:

WISC 4 Zeka Testi - Wechsler Çocuklar için Zeka Testi Son Sürümü (detaylar için lütfen tıklayın)

CAS -Cognitive Assessment System- Bilişsel Değerlendirme Sistemi
Kaufman Kısa Zeka Test - K-BIT
Cattell 2A Zeka testi
Porteus Labirenti Zeka Testi
CAS -Cognitive Assessment System- Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS; 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir nöropsikolojik ölçüm aracıdır. CAS; Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir.
Kullanıldığı Diğer Durumlar:
1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi
2. Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
3. Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
4. Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi 
5. Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
6. Üstün Zekâlı Çocukların Değerlendirilmesi
7. Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi
8. Başarının Önceden Tahmin Edilmesi.

* CAS Testi sadece sertifikasına sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir.
Kaufman Kısa Zeka Test - K-BIT

Kısa zekâ testleri, kişilerin bazı girişimsel programlara gereksinim duyup duymadıklarını sınamak için bir tarama aracı olarak düzenlenmiştir. Zihinsel işlevin kısa ölçümü kapsamlı değerlendirmelere daha kısa ve daha az masraflı bir seçenek sunmaktadır. Uzmanlar, sıklıkla kısa zekâ testini çocuğun bilişsel olarak risk altında olup olmadığını sınamak amacıyla ilk adım olarak kullanırlar. Kaufman Kısa Zekâ Testi (K-BIT), en iyi bilinen kısa bilişsel değerlendirme aracıdır.

Kaufman Kısa Zekâ Testi (K-BIT), Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir. Orijinal adı “Kaufman Brief Intelligence Test“ olan K-BIT, 4-90 yaş aralığındaki kişilere, bireysel olarak uygulanan, Kelime ve Matrisler adlı 2 alt testten oluşan bir zekâ testidir. Test, bireyin akıcı ve kristalize yeteneklerine ilişkin genel bir fikir edinmek için uygulanabilecek bir tarama testidir.

Cattell 2A Zeka testi

Üç ayrı form olarak 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilen Cattell 2A Zeka testi her kültürde kullanılabilinir. Tamamen görsel materyallerden oluşan bu test, 4 alt test ve 46 maddeden oluşmaktadır. Testin sınırlandırılmış uygulama süresi 25 dakikadır.
Porteus Labirenti Zeka Testi

Bireysel zeka testi olarak kullanılmakta olan Porteus Zeka Testi, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı olmayan bu test 12 labirentten oluşmaktadır. Test yaklaşık 30 dakika sürmektedir ve süre sınırlandırılmamaktadır. Uygulanma amacı genel yeteneği belirlemektir.


Gelişim Testleri:

Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu
Okula Hazırlık Değerlendirme Testi - OKHT
Portage
Denver II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arası bebek ve çocuklara gelişimsel sorunlarını saptamak amacıyla uygulanmakta ve belli işlevlerdeki becerilerini yaş düzeyinin normlarıyla karşılaştırmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklara belli aralıklarla en az 4 defa uygulanması önerilmektedir. Gelişimsel gecikme belirtileri fiziksel olarak fark edilemeyecek olan sağlıklı görünümdeki çocukların gelişimsel sorunları genellikle ancak ilkokulda yeterli performans gösteremediklerinde anlaşılmaktadır. Bu da gereken tedavinin gecikmesine ve çok daha uzun sürmesine yol açmaktadır. Bu nedenle erken gelişim yıllarında bu testin uygulanması doğru zamanda doğru müdahalenin gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra gelişimsel bozukluğa dair şüphe bulunan durumları objektif olarak değerlendirmede ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları takip etmede etkin olarak kullanılmaktadır. Uygulama 15 dakika kadar sürmektedir. Test toplam 134 maddeden oluşmaktadır ancak her çocuğa kronolojik yaş dilimine göre 15-20 madde uygulanmaktadır. 4 farklı gelişimsel alanı incelemektedir:
 • Kişisel-Sosyal Gelişim: İletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme.
 • İnce Motor-Uyumsal Gelişim: El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, problem çözme.
 • Dil Gelişimi: İşitme, duyduklarını anlama, dili kavrama.
 • Kaba Motor Gelişimi: Oturma, yürüme ve genel hareket yeteneği.
Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi 1990 yılında, 1967'deki ilk versiyonu yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Türkiye standardizasyonu ise 2009 yılında güncellenmiştir. Bu testi ancak Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitim ve süpervizyon programını başarıyla tamamlayan uzmanlar uygulayabilmektedir.
Metropolitan Okul Olgunluğu

İlkokula geçiş sürecinde en yaygın olarak kullanılan okul olgunluğu testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş aralığındaki çocukların ilkokula hazırlık, verilen yönergeyi anlama ve uygulama yeterliliğini ölçmektedir. Çocukların 1. sınıfta karşılaşacakları yönergeleri ve konuları anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak özelliklerini değerlendirmektedir. 

Çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Testin uygulama süresi ortalama 24 dakikadır ancak çocukların dikkat ve algı seviyelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Toplam 6 alt test ve 100 maddeden oluşmaktadır. Her alt test farklı bir alanı ölçmektedir:
 • Kelime Anlama: Dili anlama ve kavrama.
 • Cümleler: Cümleleri anlama ve kavrama.
 • Genel Bilgi: Kelime dağarcığı.
 • Eşleştirme: Görsel algılama ve benzerlikleri tanıma.
 • Sayılar: Sayı dilini ve sembollerini bilme, sayma ve basit problemlerde sayıları kullanma.
 • Kopya Etme: Görsel algılama, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerileri.
Toplam puan genel okul olgunluğu düzeyini, sadece ilk 4 alt testten alınan toplam puan ise okuma olgunluğu düzeyini göstermektedir.
Okula Hazırlık Değerlendirme Testi - OKHT

İlkokula başlayacak olan veya anaokulunun son yılındaki çocuklara uygulanan bir okul olgunluğu testidir. Çocukların ilkokulun getirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirmektedir. Genellikle anaokulundaki akademik beklentileri karşılamakta zorlanan, ilkokula başlamasında tereddüt edilen veya gelişim süreçlerinde gecikme yaşandığından şüphe edilen çocuklara uygulanmaktadır. 7 alt test ve 90 maddeden oluşmaktadır. Alt testler belli temel bilgi ve becerileri ölçmektedir:
 • Sayı Kavramı
 • Form Ayırt Etme
 • Renk Kavramı
 • Sembol Eşleme
 • İfade Edici Kelime Bilgisi
 • İşitsel Kelime Bilgisi
 • Genel / Edinilmiş Bilgi
Portage

Portage Erken Eğitim Programı, 1969 yılında ABD’de açılan bir eğitim proje yarışmasının sonucunda kazanan projenin geliştirilmesi ile oluşturulup 1975 yılında Amerikan Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla ülke çapında uygulamaya başlanmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygınlaşarak kullanılmaya başlanmıştır.

Portage, 0-6 yaş çocuklarının gelişimini değerlendiren Bebek Uyarımı, Sosyal, Dil, Özbakım, Bilişsel ve Fiziksel gelişim bölümlerinden oluşan bir gelişim ölçeğidir.

Çocuğun, doğumdan ilkokula başladığı güne kadar düzenli olarak gelişiminin eğitimciler tarafından gözlemlenebilmesi ve desteklenmesini amaçlar. Bu yüzden modelin temelini; çocuk, anne-baba, eğitimci ve uzman oluşturur. Ölçeğin tamamlanması için çocuğun gelişim seviyesine göre bireysel çalışmalar yapılır ve 6 yaşını doldurana kadar çalışmalara ve gözlemlere devam edilir. Ölçek tamamen çocuğun yapabildiklerine önem verir ve aşama aşama kazanılacak beceriler üzerinde çalışılır. Böylelikle Portage’la çocuğun kapsamlı olarak tüm gelişim alanlarına değinilmekle beraber mevcut becerilerin ve gelişimlerin kaydedilebileceği bir alt yapı hazırlanır. Çocuğun farklı alanlardaki gelişimine desteklemeye yönelik, aileye ve öğretmenlere öneriler sunar. Bu noktada zaman zaman aileye ev ödevleri verilebilir.Nörogelişimsel/ Nöropsikolojik Testler:

Gessel Gelişim Figürleri Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Resim - Kelime Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Kelime Söyleyiş Testi
D2 Dikkat Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

3-7 yaş arası çocuklarda görsel algı, görsel bellek, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle ilkokul öncesi dönemde çeşitli testlerle birlikte ek test olarak uygulanmaktadır. Okul olgunluğu testlerine ek olarak kullanıldığında çocukların ilkokula ve okuma-yazma öğrenmeye hazır olup olmadığına dair anlamlı bilgiler vermektedir. Testte çocuklardan kısa bir süreyle gösterilen şekilleri akıllarında tutarak aynılarını çizmeleri istenmektedir. Yaş düzeylerine göre çocukların çizebilmeleri beklenen şekiller farklıdır.
Bender Gestalt Görsel Motor Testi

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen bir nöropsikolojik değerlendirme testidir. Görsel uyaranın algılanmasını, algılanan uyaranın motor işlemlerle ifade edilebilmesini ve el-göz koordinasyonunu ölçmektedir. Testte 9 farklı şekil sırayla uzman tarafından gösterilerek çocuktan bu şekilleri kağıda kopya etmesi istenmektedir. Çizdikleri şekillerin belli özellikleri, kağıdı kullanma biçimleri, o esnadaki tutum ve davranışlarını birçok farklı değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Bunların hem beyin hasarı, zihinsel gerilik, otizm ve şizofreni şüphesi gibi nöropsikolojik hem de kaygı, utangaçlık, içe kapanıklık, dürtüsellik ve saldırganlık gibi duygusal göstergeleri bulunmaktadır. Ayrıca çocukların bilişsel düzeyine ve okul başarısına dair bilgi vermektedir.
Frostig Görsel Algı Testi

4 yaş ile 7 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara görsel algıyı ölçmek üzere uygulanan bir nöropsikolojik değerlendirme testidir. Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve yorumlama becerilerini kapsamaktadır. Görsel algılamada güçlük yaşayan çocukların hangi alanlarda güçlük yaşadıklarını ve bunların şiddetini belirleyerek uygulanması gereken en etkin bireysel eğitim programını düzenlemek için faydalı ve gereklidir. Testin uygulama süresi 30 ile 45 dk arasında değişmektedir. Görsel algılamanın 5 farklı alanını incelemektedir:
 • El-göz koordinasyonu
 • Şekil-zemin ayrımı
 • Şekil sabitliğinin algılanması
 • Mekan ile konumun algılanması
 • Mekan ilişkilerinin algılanması
Çocukların bu alanlarda gösterdikleri performanslar, anaokulundaki ve ilkokuldaki akademik performanslarıyla yakından ilişkilidir. Özellikle okuma-yazma sürecinde yaşanabilecek zorlukları ön görebildiğinden dolayı ilkokula geçişinde tereddüt edilen çocuklara okul olgunluğu testlerine ek olarak uygulanması yararlı olmaktadır. Ayrıca sonuçları olası bir beyin hasarı veya öğrenme güçlüğüne dair ipuçları taşımaktadır.
Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üstü çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Görsel hafızayı değerlendirmek ve algı, dikkat ve tespit ile ilgili bilişsel işlevlerin düzeyini saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Görsel belleğin, görsel algı ve motor becerilerinden ayırt edilmesini sağlamaktadır. Test, verilen şekillere bakarak veya akılda tutarak aynısını çizme ve verilen şekli başka şekiller arasında tanıma görevlerini içermektedir. Okuma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, travmatik beyin hasarı, Alzheimer ve diğer demans türlerinin tanılanmasında faydalanılan araçlardan biridir.
Peabody Resim - Kelime Testi

2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Dil gelişimini ölçer. Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve kavram gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. Üzerlerinde resimler bulunan kartlardan oluşmaktadır. Testi alan kişinin her kartta yer alan resimler arasından istenen resmi göstermesi beklenmektedir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.
Frankfurter Dikkat Testi

5-6 yaş (60 ile 72 ay) arası çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testtir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Farklı olan resmi bulmayı gerektiren bu test, dikkat ölçümü için tek başına yeterli bulunmamakla birlikte dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilebilmektedir.

Kelime Söyleyiş Testi

Çocuğun ifade edici dil becerisini ölçen Kelime Söyleyiş Testi, çocukların konuşurken yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesini ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesini sağlar.


D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi 9-60 yaş arasındaki kişilere uygulanabilen, seçici dikkatle konsantrasyon becerisini ölçen bir testtir. Maksimum 8 dakikada tamamlanan bu testte psikomotor hız ve performans sonucu ortaya çıkar.


Projektif Testler:

CAT - Çocuklar İçin Algı Testi
Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Projektif Çizim Testleri
Tat - Tematik Algı Testi
Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
Rorschach Testi
CAT - Çocuklar İçin Algı Testi

3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Standart uyarıcıları nasıl algıladıklarına bağlı olarak çocuklar arasındaki kişilik farklılıklarını ortaya koymakta ve kişilik özelliklerini araştırmaktadır. Testte üzerlerinde belli resimler olan 10 adet kart çocuklara sırayla gösterilmekte ve çocuklardan bu resimlerde gördükleriyle ilgili birer hikaye anlatmaları istenmektedir.

Resimlerdeki figürlerde özellikle insanlar yerine hayvanlar kullanılmıştır böylelikle çocuklar olumsuz duygularını kişiselleştirmeden daha açıkça ve rahatça anlatabilmektedir. Nitekim bu resimler çocuklara direkt olarak sorulduğunda genellikle yanıt vermekten kaçınacakları konuları işlemekte ve çocukların savunma mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Bu resimler ile ilgili oluşturdukları hikayeler ve verdikleri tepkiler; çocukların ebeveynleri ve kardeşleriyle ilişkilerine, korkularına, kaygılarına, saldırganlık dürtülerine, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına dair bilgi vermektedir. Ayrıca çocukların kronolojik yaşlarıyla duygusal olgunluk düzeylerinin paralel olup olmadığını da incelemektedir.
Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocukların kişilik komplekslerini saptamak üzere uygulanan psikanalitik yaklaşımla hazırlanmış projektif bir testtir. Test, yarım bırakılmış ve uzman tarafından sırayla okunarak çocuktan tamamlaması istenen 10 adet hikayeden oluşmaktadır. Dinlediği hikayeyi anlayabilecek ve bu hikayeyle ilgili sorulara anlamlı yanıt verebilecek düzeyde dil gelişimi olan her çocuğa uygulanabilir. Bu testte kullanılacak hikayeler düzenlenirken çocukların kendilerini rahatlıkla ana kahramanın yerine koyabileceği konular seçilmiştir. Çocukların belli bir süre odaklandıkları, manidar ve sembolik yanıtlar verdikleri, veya tamamen yanıt vermekten kaçındıkları konular kendilerinde hangi kişilik komplekslerinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca yaşadıkları duygusal sorunlara, korkularına, kaygılarına ve aile içi ilişkilerine ışık tutmaktadır.
Projektif Çizim Testleri

Koppitz İnsan Çizim Testi, 5-12 yaş arası çocukların duygusal olgunluk ve duygu durumlarını değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuklara verilen yönerge istedikleri şekilde bir insan çizmeleridir. Çocukların duygusal olgunluk yaşlarıyla kronolojik yaşlarının paralel olup olmadığını ve hangi duygusal sorunları yaşadıklarını saptamaktadır. Ayrıca genel bilişsel düzeylerine dair bilgi vermektedir.
 
Karen Machover'ın Bir İnsan Çiz Testi yönergelerinin farkı, çocuklara çizdikleri insan ile ilgili yöneltilen belli sorulardır. Çocukların bu sorulara verdiği yanıtlar kendi kişilik özelliklerine, kendilerine dair algılarına, duygusal ve sosyal deneyimlerine dair anlamlı ipuçları taşımaktadır. 

Bir Aile Çiz testinde ise çocukların bir aile çizmesi ve aile bireylerinin ne yapıyor olduklarını açıklamaları istenmektedir. Bunlara göre çocukların aile içinde kendilerini ve diğer aile bireylerini nasıl algıladıkları, aile bireyleri ile ilişkilerinin niteliği ve aile içindeki iletişim dinamikleri değerlendirilmektedir.

Machover ve Aile Çiz testleri anlamlı resim çizebilecek olan her yaştaki çocuğa uygulanabilen projektif testlerdir. Çocuklar kendilerini çoğu zaman resimler ile sözel ifadeye göre daha rahat anlatabilmektedir. Çocukların gözlemlenen tutum ve davranışları ile ailelerinden alınan ön bilgiler göz önünde bulundurularak incelendiğinde çocuk resimleri oldukça anlamlı bilgiler ortaya koymaktadır.
Tat - Tematik Algı Testi

Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle uygulanan bir projektif testtir. Harvard’da Morgan ve Murray tarafından 1930larda geliştirilmiştir. Kişilerin iç dünyalarını; bilinçdışı savunmaları, baskın dürtüleri ve içsel çatışmalarını anlamayı, kişilik oluşum süreci hakkında bilgi edinmeyi, kişilerarası ilişki dinamiklerini kavramayı amaçlar.

30 adet resimli karttan oluşmaktadır. Projektif yaklaşımın bir özelliği olarak resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı, sembolik olarak hazırlanmıştır. Böylece yansıtma mümkün olmaktadır. Test bağımsız olarak uygulanıp yorumlanabildiği gibi Rorschach’ın tamamlayıcısı olarak da kullanılabilmektedir.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve genel bir zeka testi olan GOOD ENOUGH – HARRIS Bir insan Çiz Testi, çizime dayalı bir testtir. Amacı, çocuğun yapmış olduğu resimler aracılığı ile zekası hakkında bir bağlantı kurmaktır.

Rorschach Testi

Rorschach testi, Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiş, mürekkep lekeleri içeren kartlardan oluşan, projektif (iç dünyayı yansıtan) bir kişilik testidir. Rorschach testi ile kişilerin ruhsal yapılanmalarının, duygu dünyalarının, düşünce sistemlerinin ve savunma mekanizmalarının detaylı analizi yapılır.

Rorschach testi nasıl uygulanır?
Kişilere mürekkep lekeleri olan kartlar gösterilerek uygulanır. Uygulama süresi kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 1 saat uzunluğunda sürmektedir. Testin uygulaması için, uygulayıcı ve testi alan kişinin yüz yüze olması gerekir. Kişi testi kendi kendine veya online olarak uygulayamaz.
Kimlere uygulanır? 7 yaşından itibaren, çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanır.

Rorschach testi ne için kullanılır?
Test, kişilik çözümlemesi, kişilerle ilgili detaylı klinik bilgi vermesi ve uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi gibi amaçlarla uygulanır.

Rorschach testi nasıl yorumlanır?
Projektif bir test olduğu ve yorumlaması uygulayıcıdan uygulayıcıya değişiklik gösterebileceği için, Exner tarafından testin yorumlanmasına standardizasyon getirilmiştir. Bu yöntemle testin yorumları belli standartlara dayandırılmış; testin sonuçlarının uygulayıcıdan uygulayıcıya değişme olasılığı azaltılmış ve geçerliliği artırılmıştır. Rorschach Exner metodu, sadece uygulama sertifikasına sahip uzmanlarca kullanılabilir.


Envanterler:

AGTE - Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
Beier Cümle Tamamlama Testi
Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği - CBCL
Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Testi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI
AGTE - Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel durumlarını ve yaş düzeylerine göre sahip olmaları  beklenen becerileri annelerinden alınan bilgilere göre değerlendirmektedir. 4 alt test ve 154 maddeden oluşmaktadır. Her anne bu maddeler arasından yalnızca çocuğunun yaş dilimine ait soruları yanıtlandırmaktadır. Toplam puan genel gelişimi, alt testler ise ayrı ayrı 4 gelişim alanını ölçmektedir:
 • Dil ve Bilişsel Gelişimi
 • İnce Motor Becerilerinin Gelişimi
 • Kaba Motor Becerilerinin Gelişimi
 • Sosyal ve Öz bakım Becerilerinin Gelişimi
Beier Cümle Tamamlama Testi

8-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan projektif bir testtir. Bu yaş grubu için testin 56 maddeden oluşan A formu kullanılmaktadır, ayrıca yetişkinler için kullanılan B formu da bulunmaktadır. Testin yönergesi, eksik bırakılmış cümlelerin akla ilk gelen yanıtlarla tamamlanmasıdır. Çocuk ve ergenlerin verdikleri yanıtlar; geçmiş yaşantılarına, geleceğe ve amaçlarına, kendine ve yeteneklerine, annelerine ve babalarına, aile yaşantılarına, arkadaşlarına, otorite figürlerine ve okula ilişkin duygu, düşünce, tavır ve tutumlarını yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra korkularını, kaygılarını, suçluluk duygularını, isteklerini ve ilgi alanlarını; kısaca iç dünyasını ortaya koymaktadır.
Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği - CBCL

Thomas M. Achenbach ve Craig Edelbrock tarafından geliştirilmiş olup orijinal adı ‘Child Behavior Checklist’tir. 4-18 yaş aralığında çocuk ve gençler için uygulanan bir envanterdir. Ebeveynlerin ve ev ortamında çocuğu gözlemleyen diğer kişilerin sağlayacağı bilgiler doğrultusunda doldurulur ve değerlendirilir. Çocuğun yetkinlikleri ve davranış sorunlarının ortaya çıkarılmasını amaçlar. Envanter okul ortamında çocuğu en az iki ay boyunca tanıyıp gözlemleyen öğretmen, psikolog/psikolojik danışman ve diğer eğitimcilerin sağlayacağı bilgilerle de zenginleştirilebilir.
Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Testi

DeMoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği, 6 yaşındaki çocukların bireysel benlik kavramının sistematik ve karşılaştırmalı analiz edilmesini sağlayan ve tanı koyan, Dr. Donald DeMoulin tarafından 1995-1998 yılları arasında geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Kuru-Turaşlı (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan ölçek, “Öz Saygı” ve “Öz Yeterlilik” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI

MMPI Testi 16 yaş ve üzerindeki kişilere kişilik değerlendirilmesi için uygulanan 567 soruluk, objektif bir testtir. Kişilik yapılanmasını belirlemek ve varsa ruhsal rahatsızlıkları teşhis etmek, ayrıcı tanı koyabilmek ve bu tespitlere göre danışmanlık sürecini planlamak amacıyla uygulanmaktadır. Uygulama süresi kişilerin soruları yanıtlama hızına göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. MMPI testinin yorumlanması objektif kriterlere dayanır, testin sonuçları uygulayıcıdan uygulayıcıya farklılık göstermez.


Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin