Çift Danışmanlığı


Her çift, paylaştıkları hayat yolculuğu esnasında, hayatın stres faktörlerinden ve/ya ilişkilerindeki çatışmalardan kaynaklanan sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlarla başa çıkmakta zorlandıklarında, çiftler beraberliklerinin akışını engelleyen ilişkisel sorunları çözmek için «Çift Danışmanlığı»na başvurabilirler. Çift danışmanlığına başvurmak için evli olmak gerekmemektedir.

Çift danışmanlığının ilk seansları (1-3 seans arası) değerlendirme seanslarıdır: ilişkisel sorunun ne/ler olduğu, ne zamandır süregeldiği, nasıl seyrettiği, eşlerin bu ortak sorundaki paydaları, ve şimdiye kadar denedikleri çözüm yolları incelenir. Herbir eşin geçmişindeki ve kişiliğindeki belirleyici sebepler ve bugünkü tetikleyici ve/ya devam ettirici etkenler araştırılır. İlişkinin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri tespit edilir. Her iki kişinin de ne tür bir değişim arzuladığı belirlenir ve gerçekçi ortak hedefler saptanır. Bu değerlendirmelerin ışığında ve çiftin ortak hedefleri doğrultusunda, sorunun çözümlenmesi için görüşmelerin yol haritası belirlenir. Çözüm odaklı bu plan çiftle paylaşıldıktan ve çiftin de onayı alındıktan sonra, beraberce çalışmaya başlanılır. Çalışma süresince, uzman tarafsızlık ve objektiflik içinde çifte yaklaşır.

Seanslar ilk dönemde şikayetlerin ağırlığına göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir ve çiftin şikayetleri azaldıkça 2 haftada bire inilebilir. Hedeflere yaklaşıldığında; uzman ve çift karşılıklı konuşarak danışmanlığın sonlandırılmasına beraber karar verir. Seanslar seyrekleştirilerek sonlandırılır. Sonlandırma seanslarında, olumlu değişimlerin korunması ve şikayetlerin bir daha ortaya çıkmaması için önleyici teknikler ve olası yeni problemlerle sağlıklı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur.

Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin