Sosyal Sorumluluk Seminerleri


ÇINAR hepimizi kapsayan büyük bir ekosistem içinde bulunduğumuza ve yaşadığımız sosyal sistem içinde hepimizin birbirimizden sorumlu olduğumuza inanmaktadır. Bu ekosistemde, varolan herşey ve herkes aslında birbiriyle etkileşim içindedir. Bu etkileşimin farkında olmak ve bunun bilinciyle davranmak bir sosyal sorumluluktur.

Bu sebeple; ÇINAR ekibi uzmanları mesleki bilgilerini- sosyal sorumluluk anlayışı içinde- çeşitli seminerlerle topluma sunmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşlarına, halk evlerine, vakıf ve derneklere, liselere, üniversitelerin yaşam boyu eğitim merkezlerine insan psikolojisini ilgilendiren çeşitli konularda seminerler sağlamaktadırlar.

Sıkça talep edilen konular; benlik oluşumu, iletişim teknikleri, ikili ilişkilerde bağlanma, ebeveyn olmak, psikolojik travmalar, depresyon, sınav kaygısı, stresle başa çıkma yöntemleri, işyerinde motivasyon vb. olmakla beraber, kurumlar kendi ihtiyaç duydukları temayı da özel olarak talep edebilmektedir.
«Sosyal Sorumluluk Seminerleri»miz hakkında daha detaylı bilgi almak için ÇINAR’ı arayabilirsiniz…
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin