Oyun Terapisi


“Oyun; tüm problemlerin özüne inebilecek anahtar bir tekniktir…”

Neden Oyun?

Dünyaca ünlü sinirbilimci Jaak Panksepp’e göre; “oyun” insanoğlunun “yeme”, “içme” gibi en temel, en önemli işlevlerinden biridir ve bu yetimiz duygusal beynin en eski bölgesinde bulunur. “Oyun” yetisi sağlıklı gelişenler, gelecekte sağlıklı bir duygusal hayata ve sağlıklı sosyal ilişkilere sahip olurlar…

Oyun Terapisi Nedir & Nasıl Uygulanır?

Çocuk Merkezli Oyun terapisi, güvenli bir ortam sunulduğu zaman çocuğun “oyun” aracılığıyla kendi kendini iyileştirme gücüne sahip olduğu teorisine dayanır. 3-12 yaş aralığındaki duygusal ve davranışsal problemler yaşayan çocuklar için uygulanan bu yöntem;  çocukların kendi duygularını daha iyi anlamalarına, problem çözme becerilerinin gelişmesine, sorunlu davranışlarının azalmasına, çatışmalarla başa çıkmalarının sağlanmasına, sosyal ilişkilerinin gelişmesine, özgüvenlerinin ve öz kontrollerinin güçlenmesine odaklanır… Oyun Terapisti, çocuğun kendi istediği oyuncak ve aktiviteleri seçerek oyunu yönlendirmesine izin verir. Süreç boyunca çocuğun gerçekliğini yargılamadan, eleştirmeden olduğu gibi kabul eder. Terapist bir yandan oyunun akışını ve çocuğun ilişki kuruş tarzını analiz ederken, bir yandan da çocuğun duygu, düşünce ve davranışlarını ona geri yansıtarak  içgörü kazanmasını sağlar. Koşulsuz kabule dayanan bu ilişki çocuğun evde veya okulda sergilediği problemlerine sebep olan bastırılmış duygularının çalışılmasına fırsat verir ve çocuğun hayatındaki zorlukları çözümlemesine imkan sağlar. Gerekli durumlarda terapist, Aile ile Oyun Terapisi (Filial Terapi) metodunu uygulayarak, anne babayı da oyun terapisine dahil eder. Oyunun ebeveyn çocuk ilşkisini geliştirmekte nasıl kullanılabileceği, anne babanın çocuğun oyununa nasıl eşlik etmesi gerektiği, çocuğun oyununu nasıl yorumlayabilecekleri, çocuğun kişilik gelişimine oyun yoluyla nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ebeveynlere yol gösterir… Böylece, aileye sorunlarını evde kendi başlarına da oyun yoluyla anlayabilme ve çözebilme yetisi kazandırılır…
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin