Ekibimiz


Beril Arıkan
Uzman Klinik Psikolog

Beril Arıkan, Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında hastane, okul ve şirketler gibi kurumlarda stajyer psikolog olarak görev yaptı.

2015 yılında girdiği Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını, Yüksek Onur derecesi ve “Özel Eğitim Alanında Çalışan Psikologların İş Doyumu, Öz-Duyarlık ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu tezi ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazandı.Yüksek lisans eğitimi sırasında Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde danışan gördü ve NP Beyin Hastanesi'nde staj yaptı.

Prof. Dr. Hakan Türkçapardan “Bilişsel Davranışçı Terapiler” eğitimini tamamladı, yeterlilik sınavından başarı ile geçti ve yeterlilik kazandı.2015-2018 yılları arasında Tohum Otizm Vakfı'nda çalıştı. Bu dönem boyunca da Dr. Klinik Psikolog Başak Demiriz’den “Çocuk Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulama” eğitimine katıldı.

2019-2023 yılları arasında Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde ergen ve yetişkinlerle klinik çalışmalarını sürdürdü.

2019 yılında Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen “Uluslararası Şema Terapi” eğitimini başarıyla tamamladı ve profesyonel yeterliliğini kazandı. 2022 yılında Bahar Köse Karaca’dan “Söz Yerine Beden Konuştuğunda: Şema Terapide Somatizasyonla Çalışmak” eğitimine katıldı.Aynı zamanlarda Hakan Ertufan’nın vermiş olduğu “Ölüm ve Yas Terapisi” 1 ve 2. Modüllerini tamamlayıp, sertifikasını aldı.

2022 yılında Ay Enstitü’nün düzenlediği Asena Yurtsever’in vermiş olduğu “I. Düzey EMDR” eğitimine katıldı ve grup süpervizyon sürecinini tamamladı.

2023 yılında yine Ay Enstitü’nün düzenlediği Asena Yurtsever’in vermiş olduğu “II. Düzey EMDR” eğitimine katıldı ve grup süpervizyon sürecini tamamladı.

Beril Arıkan çalışmalarına Çınar Danışmanlık'ta yetişkinlerle devam etmektedir.


E-mail: berilarikan@cinardanisman.com