Ekibimiz


Banu Çankaya Şahin
Doçent Doktor Klinik Psikolog


Banu Çankaya Şahin Psikoloji lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia Polytechnic and State Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinin Rochester şehrinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek ABD New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı.

İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. İlk olarak Doğuş Üniversite’sinde öğretim üyesi olan Çankaya, 2009-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde, 2017 güz döneminden itibaren de MEF Üniversitesi'nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir.

En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma ve sosyal bağlılık gibi psikolojik sağlığı destekleyici ve koruyucu faktörlerin anksiyete, depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Committment Therapy, ACT) ve Diyalektik Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy, DBT) odaklıdır. Uzmanlık alanları arasında özellikle yetişkin duydudurum bozuklukları ve yetişkin kaygı bozuklukları yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği, Davranış Bilimleri Derneği, Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği üyesi olan Banu Çankaya Şahin yetişkinlere ve ergenlere psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır ve şirketlere kurumsal eğitimler vermektedir.

* İngilizce danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.
E-posta: banu.cankaya@cinardanisman.com

Yayınları:
* Saucier, G., Kenner, J., Iurino, K., Bou Malham, P., Chen, Z., Thalmayer, A. G., Kemmelmeier, M., Tov, W., Boutti, R., Metaferia, H., Cankaya, B., et al. (2015). Cross-cultural differences in a global ‘Survey of World Views’.  Journal of Cross-Cultural Psychology, 46, 53-70.
* Cankaya, B., & Kuscu, K. (2015).  Coping with neurosurgery: Children and their families. In M. M. Ozek, G. Cinalli, W. J. Maixner, C. Sainte-Rose (Eds.), Posterior Fossa Tumors in Children (pp. 917-929). Switzerland: Springer International.
* Cankaya, B., Talbot, N. L., Ward, E. A., & Duberstein, P. (2012). Parental sexual abuse and suicidal behaviour among women with major depressive disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, 57(1), 45-51.
* Cankaya B., Ayturk, E., & Coskun C. (2011).  Diatheses to depression: The interactions of schema propositions, schema structure, and negative life events [Special issue: Clinical Science].  Psychomed, 3, 23.
* Cankaya B., Chapman B. P., Talbot N. L., Moynihan J., & Duberstein P. R. (2009). History of sudden unexpected loss is associated with elevated interleukin-6 and decreased insulin like growth factor-1 in women in an urban primary care setting.  Psychosomatic Medicine, 71(9), 914-919, doi: 10.1097/PSY.0b013e3181be7aa8.
* Kuscu, K., & Cankaya, B. (2008).   A family-centered evaluation of psychosocial agendas in spina bifida.  In M. Ozek, G. Cinalli, W. J. Maixner (Eds.), The Spina Bifida: Management and Outcome (pp. 413-421).  Milan, Italy: Springer.

Kongre Sunumları:

Sahin Cankaya, B. (2017).  Cultural Considerations and Questions on Mindfulness-Based Psychotherapy Approaches. 47th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Ljubjana, Slovenia. 
Sahin Cankaya, B. (2017).   İntiharı Önlemede Farkındalık Odaklı Uygulamalar ve Mekanızmaları. 2. Farkındalık (Mindfulness) Sempozyumu, Istanbul. 
Cankaya, B., Franko, I., & Caine, E. D.. (2016).  Bireysel Tanımlar ve Toplumsal Değerler Arasındaki Uyuşmazlık ile İntihar Davranışı Arasındaki İlişkide Aidiyet Algısının Rolü (The Role of Belongingness in the Link between Discrepancy between Individual’s and Society’s Descriptions of Cultural Values and Suicidal Ideation). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi (19th National Congress of Psychology), Izmir, Turkey.
Cankaya, B. (2016). Kabul ve Kararlılık Terapisi: Zihnin Kancalarına Takılmadan Duyarlı Bilinçli Farkında Adımlar. 1. Farkındalık (Mindfulness) Sempozyumu, Istanbul. 
Cankaya, B., Franko, I., & Caine, E. D.. (2016). Are Individual Differences in Autonomy and Relatedness Values linked to Suicial Behavior and Depression? The European Conference of Psychology and Behavioral Sciences, Brighton, UK.
Cankaya, B., Dora B., & Caine, E. D. (2015).  Different Types of Stressors, Self-Construals and Communal Coping. 27th Annual Concention, APS, New York, New York.
Dora, B., Cankaya, B., & Caine, E. D. (2015).  Specific Associations of Relatedness and Autonomy with Increased Suicidal Behavior.  International Convention of Psychological Science, Amsterdam, Holland.
Cankaya, B. (2014).  Are There Socio-Cultural Factors That Protect Against Suicide?  Research Consultation Meeting, Centre for Suicide Research and Prevention.  Invited talk at the University of Hong Kong, Hong Kong.
Beckmann, H., Erhan, C., Dora, B., Kitis, S., Öztürk, E. &  Cankaya, B. (2014). Depresyon ve İntihar Eğiliminin Aidiyet Duygusu ve Toplulukçuluk/Bireycilik ile İlişkisi. Poster presented at 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkiye. 
Beckmann, H., Erhan, C., Dora, B., & Cankaya, B. (2014).  Relatedness but notAutonomy is Associated with Decreased Suicidal Ideation.  The Twenty-Sixth AnnualConvention of Association for Psychological Science, San Francisco, CA, USA.
Ayturk, E., Cankaya, B., & Gulgoz, S. (2013). The Role of Personality and Emotional State on Risk Taking Behavior.  The Eighteenth Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. 
Cankaya, B., Talbot, N., Chapman, B., & Duberstein, P. (2011).  Parental Sexual Abuse History and Associations with Suicidal Behavior among Depressed Women. The Twelfth European Congress of Psychology, Istanbul, Turkey.
Cankaya, B., Ayturk, E., & Coskun, C. (2011). Diatheses to Depression: The Interactions of Schema Propositions, Schema Structure, and Negative Life Events.  Seventh International Congress of Cognitive Psychotherapy, Istanbul, Turkey.
Cankaya, B., Talbot, N., Chapman, B., & Duberstein, P. (2008).  Sudden and Unexpected Loss of a Loved One and Immune Function.  Poster presented at the American Psychosomatic Society, Baltimore, MD.
Cankaya, B., & Clum, G. A. (2005).  Diatheses to Depression: Test of a Meta-Construct Model of Schemas.  Poster presented at the 39th Annual Convention of ABCT Convention, Washington, DC.
Cankaya, B., & Clum, G. A. (2005).  Young Schema Questionnaire and Dysfunctional Attitudes Scale: A longitudinal study of depression.  Poster presented at the 17th Annual Convention of American Psychological Association, Los Angeles, CA. 
Clum, G. A., & Cankaya, B. (2005).  Reliability and validity of Impact of Loss Scale. Poster presented at the 17th Annual Convention of American Psychological Association, Los Angeles, CA.
Cankaya, B., & Clum, G. A. (2004).  Interpersonal stressors and maladaptive cognitive schemas:  Relationship to depression in young adults.  Poster presented at the 38th Annual Convention of American Association of Behavioral Therapy, New Orleans, LA.
Francisco, J., Cankaya, B., & Cooper, L. D. (2004, November).  Adult ADHD, comorbidity, and differential process.  Poster presented at the 38th Annual Convention of American Association of Behavioral Therapy, New Orleans, LA.
Cankaya B., & Clum, G.A. (2003).  Psychosocial factors, maladaptive schemas, and depression in young adults: An integration.  Poster presented at the 15th Annual Convention of American Psychological Society, Atlanta, GA.  
Cankaya B., & Clum, G.A. (2003).  Scales of perceived expressed emotion: A critical review.  Poster presented at the 15th Annual Convention of American Psychological Society, Atlanta, GA. 
Cankaya B. (2002).  Project on supporting the caregivers of children at the pediatric physical therapy outpatient unit.  Oral presentation at the 4th National Consultation–Liaison Psychiatry Congress, Istanbul, Turkey.

Pelin Güre