ÇINAR “WOMEN’S HEALTH” DERGİSİNDE!

“Women’s Health” dergisi websitesinde, Çınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin çalışmalarına yer verdi…

İlgili Link : http://www.womenshealth.com.tr/cinar-psikolojik-danismanlik-merkeziYetişkinlere, çiftlere ve ergenlere psikolojik danışmanlık & psikoterapi hizmeti sağlamaktadır. Aynı zamanda, bu hizmetleri ülkemizde yaşayan yabancı uyruklulara İngilizce olarak sunmaktadır. Okullara, üniversitelere, vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara insan psikolojisine dair çeşitli seminerler sunmakta ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bunun yanında; ruh sağlığı alanında çalışanlara mesleki süpervizyon ve nöropsikanaliz seminerleri düzenlemektedir…

Eğitim formatı:
• Her seminer konusu 1 saattir ve devamında yarım saat soru-cevap kısmı bulunmaktadır…
• Birden fazla seminer konusu, birbiriyle ilgili olarak sıralanıp, eğitim modülü oluşturulabilir…
• Eğitim sonunda, monitoring için değerlendirme formları doldurtulabilir…
• Hedef Kitle: Gençler ve Yetişkinler (17 yaş ve üstü), Kurumlar (*)
• Yukarıdaki başlıkların dışında, ihtiyaç duyduğunuz temayı da özel olarak talep edebilirsiniz…

Klinik Psikoloji:
1. Depresyon ve başa çıkma yolları (*)
2. Doğum sonrası depresyon ve tedavisi
3. Psikolojik Travmalar ve Travma sonrası stres bozukluğu
4. Panik Atak
5. Sosyal Fobi
6. Obsesif Kompulsif Bozukluklar
7. Kayıp ve Yas
8. Yeme Bozuklukları
9. Uyku bozuklukları
10. Cinsel sorunlar
11. Alkol ve madde bağımlılığı
12. Öfke kontrolü ve öfkeyle başa çıkma yöntemleri (*)

Genel Psikoloji:
1. Kişilerarası İletişim (Benlik, Algılama tarzları, Dinlemek ve geri bildirim, Sözel ve sözel olmayan iletişim, beden dili, kadın-erkek iletişim tarzları, ikna yöntemleri, çatışma çözme yöntemleri, duygu paylaşımı) (*)
2. Benlik Oluşumu: Benliğim ne kadar benden? (*)
3. Stresle başa çıkma yöntemleri (*)
4. Özgüven eksikliği ve başa çıkma yolları (*)
5. Mükemmelliyetçilik ve Sınanma Kaygısıyla başa çıkma yolları (*)
6. İşyerinde motivasyonu etkileyen faktörler (*)
7. Duygusal Zeka ve Yaratıcılık (*)
8. Duygusal ve Fiziksel Şiddetle başa çıkma yöntemleri (*)
9. İkili ilişkilerde bağlanma tarzları ve bağlanma sorunları
10. Anne olmak ve annelik psikolojisi – Baba olmak ve babalık psikolojisi
11. Ergen ebeveyni olmak ve ailede dönüşüm
12. Teknoloji Bağımlılığıyla başa çıkmak
13. Gevşeme ve Nefes Egzersizleri

İlkeler
ÇINAR’ın «hayati» kabul ettiği çalışma ilkeleri vardır… Bu ilkeler; Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne uygun olarak korunmaktadır.
Gizlilik: Seanslarda paylaştığınız her bilgi gizli tutulur ve bir başka kişiye aktarılmaz. Sadece kendinize veya bir başkasına zarar verme riskiniz söz konusu olduğunda gizlilik prensibi iptal edilir.
Eşitlik ve İnsan Hakları: Danışanlar din, dil, ırk, cinsiyet veya cinsel tercih farkı gözetilmeksizin eşit muamele görürler. İnsan haklarına saygı gösterilir.
Yeterlilik ve Yetkinlik: Uzmanlarımız gerekli lisans ve lisansüstü eğitimlerine, dolayısıyla psikoterapi uygulama yeterliliği ve yetkinliğine sahiptir.
Dürüstlük: Uzmanlarımız eğitim geçmişleri, ünvanları, deneyimleri, bağlı oldukları dernek/ler, verdiği hizmetler, seansların çerçevesi (süre, ücret vb.), psikoterapi sonunda ulaşılabilecek hedefler hakkında sorulanları dürüstçe yanıtlar.
Yeterlilikte Gelişimcilik: Uzmanlarımız alanlarındaki bilimsel kongreleri, eğitimleri ve araştırmaları takip ederek yetkinliklerini güncellemekte ve tazelemektedirler.
Konsültasyon: Danışan gerekli bulunan durumlarda ilgili uzmana (psikiyatriste ve/ya nörologa) yönlendirilir ve sürece bu ilgili uzmanla konsültasyon içerisinde devam edilir.

Hizmetler
Yetişkin Danışmanlığı
Çift Danışmanlığı
Ergen Danışmanlığı
Sosyal Sorumluluk Seminerleri
Meslektaşlara Süpervizyon
Nöropsikanaliz Seminerleri