YAPAY ZİHİNLE BİLEK GÜREŞİ: 20 yıllık Nöropsikanaliz Raporum

"Nöropsikanaliz Akımının 20.yılında Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği, ülke temsilcilerinden 20 yıla dair bir rapor istedi, Journal of Neuropsychoanalysis dergisinde yayınlanmak üzere... 

Oturdum, artısıyla eksisiyle Nöropsikanaliz akımının yaşam öyküsünü kaleme aldım. Son olarak da, zihin-beyin çalışmalarında keşfedilenlerin yapay zihine aktarılmasındaki sakıncalara dikkat çektim... Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırsa da, yapay zihin bambaşka bir konu ve çetrefilli bir ekonomik ve etik problem... 

İnsan hakları ve robot haklarını tartışacağımız bir yüzyılda ilerlerken, ilgili raporun tamamına ulaşmayı dileyenler, dosyaya bu linkten göz atabilirler... "