"ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR DAHA ZEKİ": FLYNN ETKİSİ

Dağıtım Kanalı Dergisi Ağustos sayısında yayınlanan yazımızdan alıntıdır:

WISC 4 Zeka Testi ve Flynn Etkisi

Ruhsal yaşantılar; somut bir şekilde ölçülemeyen soyut olgular değillerdir. “Psikometri” denilen bilim dalı, psikolojik hayatı ölçüp değerlendirebilmemizi sağlamaktadır. Objektif psikometrik ölçme araçları kullanarak zekâ, gelişim, nörogelişim, okul yeterliliği, dikkat ve hafıza gibi alanlarda çocuğun geliştirilmesi gereken ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar planlamak mümkündür. Ayrıca, psikolojik iç dünyayı, kişilik yapılanmalarını, sosyal-duygusal problemleri ve ruhsal çatışmaları aydınlatan projektif testler de gerekli görüldüğünde bu ölçümlere eklenebilmektedir.

Günümüz ebeveynlerinin ve eğitim kurumlarının, psikometrik araçlardan özellikle Zeka Testlerine merakı giderek artsa da, zeka testleri alanındaki güncel gelişmeler konusunda farkındalık henüz yetersizdir. Bu da bazı eski ve eksik uygulamaların yanılsamalara yol açmasına sebep olmaktadır. 1970’lerden kalma WISC-R Zeka testinin 21. Yüzyıl çocuklarına uygulanması, "Flynn etkisi" kaynaklı istatistiksel sapmaya yol açmaktadır. “Flynn etkisi” bir zeka testinden alınan puanların yıllar içinde nesiller arasında düzenli olarak artışına bağlıdır: zihinsel evrim gereği her nesil bir önceki nesilden daha yüksek zekaya sahiptir. WISC-R Zeka Testini kullanmak artık sağlıklı bulunmadığı için, WISC testinin son sürümü olan ve 2013 yılında Türkçe’ye kazandırılan WISC-4 testinin uygulanması gerekmektedir. WISC-4, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeğinin son sürümüdür. 21. Yüzyıl çocuğuna uygulanan eski WISC-R testi ile yeni WISC 4 testi sonuçları arasında 5-20 puan aralığında (ortalama 10 puanlık) fark bulunduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir; ki bu fark tüm teşhisi değiştirebilecek ciddiyettedir. Ailelerin, sağlık ve eğitim kurumlarının bu konudaki farkındalığının artması ve uzmanların gerekli etik güncellemeleri yapması gerekmektedir.

WISC 4; 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara ve ergenlere uygulanmaktadır. Kullanım amaçları şöyle özetlenebilir: bireyin tüm zihinsel becerilerini analiz etmek, bilişsel işlevleri arasında zayıf ve güçlü yönlerini, akademik yönden geliştirilmesi gereken veya yatkınlığı olan alanları saptamak, üstün zeka veya zihinsel geriliğin varlığını saptayarak bireye uygun özel eğitim programını planlamak, özel öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği gibi alanlarda tanı konmasına yardımcı olmak vb. WISC-4 toplam sonucu genel bilişsel yeteneği gösterirken, alt testler 4 farklı zihinsel beceri kümesini ölçmektedir: Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı.Türkiye’de bu testi yalnızca Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından gerçekleştirilen eğitim ve süpervizyon sonrasında WISC-4 uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazanan psikologlar uygulayabilmektedir. TPD, eski sürüm WISC-R testi eğitimini ve sertifikasını artık vermemektedir.

Eğitim kurumları içinde Zeka Testinin hızla talep edilen bir uygulamaya dönüşmesi, yanında bir sakıncayı daha getirmektedir: “Duygusal Zeka”nın göz ardı edilmesi ve değerlendirilmemesi. Duygusal zekadan mahrum kuru bir yüksek IQ, ruhsal sağlık ve sosyal ilişkiler adına risklidir. Çocuklarımızın empati yeteneğini ve sosyal becerilerini geliştirmek, mutlu bir geleceğe sahip olmaları açısından hayati önemdedir. Toplumun giderek artan mükemmelliyetçi taleplerine karşı, çocuklarımızın duygusal hayatlarına önem vermek ve –varsa- yaşadıkları ruhsal sıkıntılara kulak vermek; onların zeka puanlarını bilmekten daha önceliklidir. “Mutsuz bir zeka” kadar sakıncalı ne olabilir ki?  

Detaylı bilgi için:

ÇINAR Psikolojik Danışmanlık

Bağdat Caddesi 148/7 Kadıköy 0216 330 94 98

www.cinardanisman.com