KURUMSAL EĞİTİMLER

Her kurum belli bir kişilik yapısına ve bu yapıya uygun hedeflere, ilkelere, işleyiş sistemi ve tarzına sahiptir. Bunun yanında her kurum, ekibine göre kendine has bir grup psikolojisine de sahiptir. Kurumlar da, her canlı sistem gibi evrelerden geçerler; doğarlar, büyürler ve olgunlaşırlar. Kuruluş, büyüme ve olgunlaşma evrelerinde her kurum işyeri sinerjisini etkileyen belli teknik ve/ya iletişimsel sorunlarla karşılaşabilir. Çoğu zaman, bunları aşmak için stratejiler belirler ve sistemlerini günceller. Güncellemesi gereken hususları belirlemek için periyodik kurumsal değerlendirmeler (monitoring) yapar. Değişime göre adapte olup kendini geliştirebilen kurumlar daha verimli sonuçlara ulaşırlar ve yaşlanma riskine karşı korunurlar…
Ekonomik hayatın iniş çıkışları içerisinde ve kurumsal hayatının belli evrelerinde her kurum, ekibinin kişisel gelişimini, motivasyonunu ve farkındalığını arttırmaya ihtiyaç duyabilir. Bunun yanında, grup psikolojisindeki birikmiş stresi ve çatışmaları çözmek için de yardıma ihtiyaç duyabilir. Böyle durumlarda, işyerleri “Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık”a başvurabilirler. ÇINAR’dan en çok talep edilen kurumsal eğitimlerin başında “Stres Yönetimi”, “Çatışma Çözümleri”,  “Mobbing Nedir ve Önlemleri”, “Grup Psikolojisi ve Motivasyona Etkileri”, “Zaman Yönetimi” ve “Etkili İletişim” gelmektedir…
Eğitim uygulaması öncesinde kurumla ön görüşmeler yapılıp durum analizi ve ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Bu ön görüşmelere göre; eğitim başlığının kapsadığı içerik kurumun ihtiyacına göre özelleştirilmektedir. Kurumlar yaşadıkları spesifik bir sorunla da ilgili özel bir eğitim veya danışmanlık talep edebilmektedirler. Kurumla yapılan ön görüşmelerde paylaşılan kurumsal bilgiler ÇINAR tarafından gizlilik ve güvenilirlik prensibi içinde saklanılır ve paylaşılmaz. Eğitim veya danışmanlık boyunca katılımcıların paylaştıkları hususlar da eğitimcide saklı kalır. işyeri “Mobbing”e dair grup analizi talep ettiğinde, yapılan danışmanlık görüşmeleri sonucunda yazılan rapor -etik çizgiler içerisinde- kuruma iletilir.