“KÜLTÜRÜN DUYGULARIMIZA ETKİLERİ”

ÇINAR’dan Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Özkarar Gradwohl,New York Upstate Üniversitesi Psikiyatri Bölümü tarafından
“Kültürün Duygularımıza Etkileri” konusu üzerine konferans vermek üzere davet edildi. Temmuz sonunda misafir konuşmacı olacak Özkarar-Gradwohl aynı konuşmasını New York’taki Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi’nde de sunuyor olacak…
(Bknz http://www.neuropsa.org.uk/images/stories/pdfs/nyprog.pdf)

Bulgular gösteriyor ki; bireyler çoğulcu da yaşasalar, bireyci de yaşasalar, olumlu duygular deneyimleyebiliyorlar…
Fakat çoğulcu yaşayanlar öfkelerini daha çok bastırıyorlar…
Kültürün duygularımıza etkilerini daha iyi anlamak umuduyla…