Prof.Turnbull ile "Kültürlerarası Afektif Sinirbilimde Kadın ve Erkek Farkları" Makalemiz 15 ülkeyi kapsadı...

ÇINAR'ın ve Türkiye Nöropsikanaliz Grubu'nun kurucusu Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Özkarar Gradwohl, başlatıcısı olduğu "Kültürlerarası Afektif Sinirbilim" yaklaşımı ile yeni bir makale daha yayınladı. Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği'nin kurucularından Prof. Oliver Turnbull ile beraber 15 ülkedeki Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği (ASKÖ) bulgularında kadın ve erkekler arasındaki farkları incelediler. Kuzey Amerika (Kanada, Amerika), Avrupa (Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Norveç, Polonya, Sırbistan, Rusya) ve Asya (Türkiye, Çin, Hong Kong, Japonya) örneklemlerini içeren bu literatür özeti çok şaşırtıcı bulgulara sahip:

1. EVRENSEL CİNSİYET FARKI: Kadınlar, evrensel olarak "Bakım-Sevgi" (CARE) ve "Üzüntü" (SADNESS) altölçeklerinde erkeklerine göre daha yüksek puanlara sahip. Bu şaşırtıcı olmayan belki de tek bulguydu. 
2. COĞRAFYAYA BAĞLI FARK: Batılı kadınlar erkeklerine kıyasla daha yüksek "Korku" (FEAR) puanına sahip. Doğulu kadınlar ise erkeklerinden daha fazla "Korku"ya sahip değiller, "Korku" puanları erkeklerle eşit. Batı kültürlerinde kadınların daha yüksek korkuya sahip olmasını, büyük insan göçlerine bağlı olarak, nesillerarası aktarılmış separasyon anksiyetesine (ayrılık kaygısına) ve Batıdaki bireycilik kültürü ile ilişkilendirdik.
3. EVRENSEL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: Öfke (ANGER) puanlarında, evrensel olarak, kadın ve erkekler eşitler. Genel sterotipteki "erkekler daha öfkelidir" kanısı, şaşırtıcı olarak doğru değil. Öfke üzerine diğer meta-analizler de kadının da erkek kadar öfkelenebildiğini, ama erkek kadar fiziksel şiddete başvurmadığını gösteriyor.
4. DOĞUDAN BATIYA FARKLAR: Beş Büyük Kişilik Faktörü literatüründe olduğu gibi, ASKÖ literatüründe de Doğudan Batıya doğru gidildikçe kişilik üzerindeki kadın-erkek farklılıklarının sayısı artıyor. Doğuda kadın ve erkek arasındaki ASKÖ farklılıkları çok daha az. Bu egaliteryen olduğu düşünülen Batı adına şaşırtıcı bir bulgu.

Bu makale, (madde 1 hariç) bildiğimizi sandığımız tüm ezberlerimizi bozan, gerçeğe ışık tutan bir makale...

Keyifle okumanızı ve bilimsel bilgiyi yaymanızı diliyoruz...

Makalenin tüm metni için lütfen tıklayın...

Özkarar-Gradwohl, F. G. & Turnbull, O. H. (2021). Gender Effect in Personality: A Cross-cultural Affective Neuroscience Petspective. Culture and Brain.

https://doi.org/10.1007/s40167-021-00099-5