49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde disiplinlerarası bir nöropsikanaliz paneli gerçekleşti…

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Gamze Özçürümez, Yeditepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Hakan Atalay ve ÇINAR Danışmanlık Merkezi’nden Gökçe Özkarar-Gradwohl; İzmir’de gerçekleşen 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde disiplinlerarası bir nöropsikanaliz paneli gerçekleştirdi…
Sırasıyla «Freud’un Düşü», «Zihin Kuramı ve Nöropsikanaliz» ve «Nöropsikanaliz: Zihin-Beden Kutuplarının Bütünlüğü» başlıklarını ele alan konuşmacılar, birbirini tamamlayan perspektifler sundular.
Çağımız bilimi; anne-bebek etkileşimiyle başlayan tüm çevre-insan etkileşimlerinin birey üzerinde yarattığı nörolojik etkileri artık kanıtlar oldu. Bu da, Freud’un zamanında nörolojik temeller üzerine kurduğu psikanaliz kuramını, güncel bulgularla destekliyor ve onun düşünü bir kez daha haklı çıkarıyor…