Ekibimiz


Ebru Temelcioğlu Tunalı
Uzman Klinik Psikolog


Psikoloji lisansını 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında stajlarını Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Özgül Öğrenme Güçlüğü Grupları’nda ve Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi ve Araştırma Birimi’nde tamamlamıştır. Ufuk Üniversitesi’nde Meltem Anafarda Şendağ tarafından yürütülen “Yetişkin Kız-Anne Bağlanması: Yetişkin Kızın Bakım Verme Stilleri ile Annenin Psikolojik İyilik Hali ve Gelecekteki Bakım Alma Tercihi Arasındaki İlişki” adlı projede iki sene boyunca aktif rol almıştır.

Mezuniyetinin ardından özel gereksinimli çocuklarla ve onların aileleriyle bir özel eğitim kurumunda çalışmıştır. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı 2020 yılında “Aleksitimi ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Yaşantısal Kaçınma ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü” isimli teziyle tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında MMPI, Tematik Algı Testi (T.A.T.) ve Ağaç-Ev Çiz eğitimlerini ve süpervizyonlarını almıştır. Sonraki dönemde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni Hacettepe Üniversitesi’nde almıştır. Bunun yanı sıra Oyun Terapisi Eğitimi, WISC-IV ve Bender Gestalt eğitimleri ve süpervizyonlarını almıştır.

2018-2019 yıllarında Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi Teorik Eğitimi’ni tamamlamıştır. Sevinç Göral Alkan süpervizörlüğünde Standart Düzey Şema Terapisti olma sürecindedir.

2019 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde Prof. Dr. Kültegin Ögel’den motivasyonel görüşme eğitimi almıştır. Burada alkol-madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı ve tütün bağımlılığı alanlarında bağımlı bireylerle ve aileleriyle hem psikoterapi hem de grup terapi oturumları gerçekleştirmiştir. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde çalıştığı sürede internet bağımlılığı alanında özelleştirilmiş bir program ve müdahale programı geliştirilmesinde aktif rol almıştır.

2020 yılında Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Zümra Atalay’dan Bireysel Terapide Mindfulness eğitimi almıştır.

2021 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden I. Düzey EMDR Eğitimi’ni ve 2023 yılında da Enstitü Ay’dan II. Düzey EMDR Eğitimi’ni almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesi olan Ebru Temelcioğlu Tunalı şu anda aktif olarak yetişkinlerle çalışmaktadır.

 

*İngilizce danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

E-posta: ebru.temelcioglu@cinardanisman.com